mi band

Двоїсті задачі лінійного програмування

Двоїсті задачі лІнійного програмування

Мета: Навчитися знаходити розв’язки прямої та двоїстої задач лінійного програмування

Номер та зміст завдання

1. Записати задачу, двоїсту до даної. Розв’язати одну із задач симплексним методом і за цим розв’язком знайти розв’язок другої задачі.

Варіант № 1

Варіант № 2

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 3

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 4

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 5

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 6

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 7

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 8

Варіант № 9

Варіант № 10

Варіант № 11

Варіант № 12

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 13

Варіант № 14

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 15

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 16

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 17

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 18

Варіант № 19

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 20

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 21

Варіант № 22

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 23

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 24

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 25

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 26

Варіант № 27

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 28

Xj³0, J=1, 2.

Варіант № 29

Варіант № 30

Контрольні питання

1. При розв’язанні задачі лінійного програмування на максимум симплексним методом штучні Змінні входять до цільової функції з коефіцієнтами, що дорівнюють

1.  — М

2.  0

3.  1

4.  М

2. При розв’язанні задачі лінійного програмування на мінімум симплексним методом штучні Змінні входять до цільової функції з коефіцієнтами, що дорівнюють

1.  М

2.  — М

3.  0

4.  1

mi band