mi band mi band

Документи із загальних питаньрозпорядчі та організаційгі докумети

Тема: Документи із загальних питань. Організаційно розпорядчі документи.

1.Мета роботи:

Закріпити у студентів знання отримані на лекції та перевірити якість отриманих знань з наступних питань:

1Мова і стиль організаційно — розпорядчих документів

2.Правила скорочень у текстах документів

3. Організаційно – розпорядчі документи

3.1 Інструкція

3.2 Положення

3.3 Постанова

3.4 Правила

3.5 Наказ

3.6 Розпорядження

3.7 Рішення

3.8 Вказівка

3.9 Статут

2. Типові завдання

Завдання 1.

Складіть наказ директора закладу, який би відображав питання внутрішнього розпорядку.

Завдання 2

Складіть розпорядження директора підприємства про проведення ремонтних робіт.( З кутнім розташуванням реквізитів)

Завдання 3.

Складіть вказівку заступника директора фірми з кутнім розташування реквізитів.

Завдання 4

Складіть формуляр-зразок правил внутрішнього розпорядку, затверджені керівником підприємства, погоджені загальними зборами трудового колективу, завізовані юрисконсультом.

Завдання 5

Складіть проект розпорядження директора фірми про проведення ремонтних робіт, назначити відповідальну особу, і особу яка буде здійснювати контроль. Документ направити в справу. (Кутове розташування реквізитів).

Завдання 6

Оформіть титульну сторінку затвердженого статуту підприємства, зареєстрованого 1.10.2005.

Завдання 7

Складіть форму стандартного статуту.

Завдання 8

Складіть формуляр-зразок вказівки про графік відпусток.

3. Питання для закріплення і самоконтролю.

Які головні ознаки офіційно-ділового стилю? Наведіть приклади офіційно-ділового стилю? Яких правил слід дотримуватися під час складання тексту документів? Наведіть приклади стійких (трафаретних) сполучень. Які правила оформлення сторінок документа. Дати визначення, що таке рубрикація? Що таке абзац? Скільки є систем нумерації. Які є системи нумерації, назвати та дати визначення.

10.Які основні правила оформлення документів?

11. Дайте характеристику Інструкції та її основним реквізитам.

12. Дайте характеристику постанові та її основним реквізитам.

13.Наказ, види наказів.

14. Що таке статут, які його основні реквізити.

15. Дайте характеристику рішенню, як розпорядчому документу.

4. Довідковий матеріал:

А. Н.Діденко “Сучасне діловодство”, Київ “Либідь” 1998 р.

А. С.Головач “Зразки оформлення документів”, Донецьк “Сталкер” 1997 р.

С. В.Глущик, О. В.Дияк, С. В.Шевчук “Сучасні ділові папери”, Київ “А. С.К.” 1998 р.

Реферати :

mi band