mi band mi band

Додатки — №1

ДОДАТКИ

1. Технологічний журнал

Оцінки якості молока за фізико-хімічними

Та мікробіологічними показниками

Дата

Маса, кг

Температура, °С

Густина кг/м3

Кислотність, °Т

Степінь чистоти за еталоном

Масова частка, %

Редуктазна проба

Кількість соматичних клітин

Наявність

Клас за сичужно-бродильною пробою

Сиропридатність

Підпис майстра

Білка

Жиру

Маслянокислих бактерій

Інгібіруючих речовин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2. Технологічний журнал виробництва твердого сиру

Назва сиру

Дата виготовлення

Номер варкі

Молоко для виробництва сиру

Молочка суміш

Температура пастеризації, оС

Внесено із розрахунку на 100 кг

Задана кількість молока, кг

Внесено на задану кількість

Кислотність, оТ

Масова частка жиру, %

Масова частка білка, %

Редуктазна проба

Бродильна проба

Кислотність, оТ

Масова частка жиру, %

Масова частка білка, %

Сичужно-бродільна проба

Сичужна проба

Хлориду кальцію, г

Бактеріальної закваски, %.

Ферментного препарату

Хлориду кальцію кл

Бактеріальної закваски, мл, %

Ферментного препарату, мл

1

2

3

4

Й

Б

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16.

17

18

19

20

21

Продовження дод. 2

Зсідання суміші

Тривалість оброблення згустку, хв.

Додано NaCl, %

Додано Н20, %

Сироватка

Тривалість, хв.

Сир

Температура, оС

Тривалість, хв

Характеристика згустку

Перед другим нагріванням

Другого нагрівання

Після другого нагрівання

Всієї обробки

Масова частка жиру, %

Кислотність, оТ

Формування

Самопресування

Пресування

Масова частка вологи, %

Масова частка жиру, %

Вага сиру, кг

Підпис майстра і лаборанта

Після розрізання

Перед другим нагріванням

При завершенні обробки

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

33

40

41

3. Технологічний журнал з виробництва м’якого сиру

Назва сиру

Дата виготовлення

Номер варкі

Молоко для виробництва сиру

Молочна суміш

Температура пастеризації молока, оС

Внесено із розрахунку на кількість молока

Кількість молока, кг

Кислотність, оТ

Масова частка жиру, %

Масова частка білка, %

Бродильна проба

Кислотність, оТ

Масова частка жиру, %

Сичужно-бродильна проба

Сичужна проба

Масона частка білка, %

Хлорид кальцію, мл

Бактеріальної закваски, %

Ферментного препарату, мл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Продовження дод. З

Зсідання суміші

Тривалість обробки зерна, хв.

Сироватка

Тривалість

Сир

Температура пастеризації молока, С

Тривалість, хв.

Характеристика згустку

Масова частка жиру, %

Кислотність. 0Т

Формування, хв.

Самопресування, хв.

Масова частка жиру в сухій речовині, %

Масова частка вологи, %

РН

Кислотність, оТ

Вага сиру, кг

Підпис майстра, зміни лаборанта

Після розрізання

Перед формуванням

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

20

29

31

32

4. Технологічний журнал з виробництва плавленого сиру

Дата виробітку

Назва плавленого сиру

Номер рецептури

Назва сировини за рецептурою

Кількість сировини, кг

Хімічний склад сировини, %

Кількість плавок

Витрати сировини за зміну, кг

Втрати, кг

Втрати, %

Температура плавлення оС

Масова частка вологи

Масова частка сухих речовин

Абсолютний жир

Масова частка жиру у сухій речовині

Масова частка солі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Продовження дод. 4

Час плавлення, хв.

Хімічний склад готового продукту, %

Кислотність

Органолептичні показники

mi band