Діловодство як галузь ведення документів

Тема : Діловодство як галузь ведення документів. Становлення документування та діловодства.

Мета заняття: закріпити у студентів знання отримані на лекції та перевірити якість отриманих знань з наступних питань:

Поняття діловодства.

Види діловодства.

Історія розвитку діловодства.

Документ. Класифікація документів

Ситуації до теми:

Ситуації 1. Діловодство – це діяльність управлінських працівників щодо створення документів. Яких документів?

Ситуації 2. Документ – це інформація,

яка використовується в управлінні та обов’язково фіксується матеріальними носіями. Які основні фіксаційні основи можуть бути для документів?

Ситуації 3. Організація роботи з документами – це створення умов для руху, пошуку і зберігання документів у діловодстві. Як це відбувається в організації?

Питання до закріплення і самоконтролю:

1. Діловодство – це:

А) діяльність управлінських працівників щодо створення документів та організації з ними;

Б) інформація, яка використовується в управлінні і обов’язково фіксується матеріальними носіями;

В) правильної відповіді немає.

2. Документ – це:

А) діяльність управлінських працівників щодо створення документів та організації з ними;

Б) інформація, яка використовується в управлінні і обов’язково фіксується матеріальними носіями;

В) правильної відповіді немає.

3. Організація роботи з документами – це:

А) діяльність управлінських працівників щодо створення документів та організації з ними;

Б) інформація, яка використовується в управлінні і обов’язково фіксується матеріальними носіями;

В) створення умов для руху, пошуку і зберігання документів у діловодстві;

Г) правильної відповіді немає.

4. Основним шляхом покращання діловодства в будь-якій організації є:

А) діяльність управлінських працівників щодо створення документів та організації з ними;

Б) інформація, яка використовується в управлінні і обов’язково фіксується матеріальними носіями;

В) створення умов для руху, пошуку і зберігання документів у діловодстві;

Г) правильної відповіді немає.

Що таке діловодство?

Які основні функції документів у діловодстві?

Як будується організація роботи з документами?

Охарактеризуйте сутність діловодства.

Дайте характеристику документа як інформації, що використовується в управлінні.

Як відбувається організація діловодства в організації?

Охарактеризуйте основні шляхи покращання діловодства.

Довідковий матеріал:

1. Завадський Й. С. Менеджмент: «Management». – 2-е. вид. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 542 с.

2. Осипова Г. Ф. Работа руководителя с документами. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Экономика, 1983. – 48 с.

3.Зубенко Л. Г., Нємцов В. Д., Чупріна М. О.Ділові папери в менеджменті.Навчальний посібник.Київ:ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2002,272 с.

Реферати :

Ви прочитали: "Діловодство як галузь ведення документів"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору