Анотація 1. науково-практичні основи технології молока…

Анотація

1. науково-практичні основи технології молока і молочних продуктів

2. Лектор Гошкодер Світлана Анатоліївна – ст. викладач кафедри технології молока і м’яса

3. Кількість годин – 162, лекцій – 14, ЛПЗ – 16, СРС – 132.

4. Контрольна робота,

5. Форма підсумкового контролю – залік

Метою вивчення дисципліниЄ вдосконалення і поглиблення знань, вмінь та навичок з аналізу, характеристики та технології виробництва молока та

продукції на його основі, дослідження шляхів удосконалення с питань переробки сировини у готову продукцію.

Зміст курсу:

Тема 1. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів виробництва питних видів молока і вершків.

Тема 2. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва кисломолочних продуктів.

Тема 3. Обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва, сирково-творожних виробів, сметани, кисломолочних десертів.

Тема 4. Вплив технологічних факторів і сучасного обладнання на ефективність виробництва морозива та його якість. Аналіз факторів, що впливають на збитість морозива.

Тема 5. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і вплив виду обладнання на ефективність виробництва плавлених сирів.

Тема 6. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва вершкового масла. Фактори, що впливають на ефективність виробництва вершкового масла.

Тема 7. Наукове обґрунтування технологічних параметрів виробництва молочних консервів. Фактори, що впливають на ефективність виробництва сухих, згущених та згущених з цукром молочних консервів.

Що студент повинен знати і уміти:

Модуль 1. Студент повинен:

– знати особливості технології сучасного асортименту питних видів молока, якість вихідної сировини (натурального коров’ячого молока, соєвого). Технологічні процеси виробництва збитих вершків, особливості сучасних технологій виробництва рідких кисломолочних продуктів з різним терміном зберігання, обґрунтування технологічних параметрів, що впливають на виробництво кисломолочного сиру, сиркових виробів, десертів та сметани.

– вміти: використовувати отримані знання при обґрунтуванні технологічних параметрів стосовно виробництва сучасного асортименту продукції з незбираного молока.

Модуль 2. Студент повинен:

Знати: сучасний асортимент масла та технологічні процеси, що протікають при виробництві масла різними способами, новітні технології у виробництві плавлених сирів з харчовими добавками, фактори, що впливають на якість морозива.

Вміти: досліджувати вплив способів виробництва нових видів морозива, нових видів плавлених сирів та вершкового масла, спредів, запобігати змінам властивостей у процесі їх зберігання.

Модуль 3. Студент повинен:

Знати: наукове обґрунтування технологічних факторів, стосовно виробництва сучасного асортименту молочних консервів, згущених з цукром, стерилізованих та сухих.

Вміти: досліджувати зміну властивостей, що відбуваються в молочних консервах під час виробництва та зберігання, вплив харчових добавок на склад суміші та температурного режиму на якість продукту.

Літературні джерела.

Основна:

1. Ніконенко В. М. “Обладнання та технологія молочного виробництва / Ніконенко В. М. ” Урожай, 1995р.-292с.

2. Твердохлеб Г. В., Диланян З. Х., Чекулаева Л. В., Шиллер Г. Г., “Технологія молока і молочних продуктів” Агропром, 1991р. – 463с.

3. Горбатова К. К. “Биохимия молока и молочніх продуктов”, М., Легкая и пищевая пром-ть., 1984г. – 344с.

4. Бредихин С. А., Космодемьянский А. К., Юрин В. Н. “Технология переработки молока” , М., “Колос”, 2001, 400с.

5. Власенко В. В., Машкін М. І., Бігун П. П. “Технологія виробництва і переробки молока та молочних продуктів”, навчальний посібник, вінниця, 2000р.

Додаткова

1. Производство сливочного масла. Справочник. / Андрианов Ю. М., Вышемирский Ф. А., Качерауский Д. В. и другие. Под редакцией Ф. А. Выше мирского. – М.: Агропромиздат, 1988. – 303 с.

2. Технология сыра. Справочник. / Г. А. Белова, И. П. Вузов, К. Д. Будкус и др. Под общ. ред. Г. Г. Шиллера. – М.: Легкая и пищ. пром-сть, 1984. – 312 с.

3. Микробиологические основы молочного производства. Справочник. / Л. А. Банникова, Н. С. Королева, В. Ф. Семенихина. Под ред. Я. И. Костина. – М.: Агропромиздат. 1987. – 400 с.

4. Чекулаева Л. В., Чекалаев Л. М. Сгущенные молочные консервы. – М.: Лег. и пищ. про-сть. 1982.-264 с.

5. Гулій І. С. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. Вінниця: Нова книга, 2001р.

6. Дяченко П. Ф., Коваленко М. С., Грищенко АД. Технология молока и молочных продуктов-М. Пищевая промышленность, 1974г.

7. Кугенев П. В., Барабанщиков Н. В. Практикум по молочному делу. Агропромиздат, 1988г.

Реферати :

Ви прочитали: "Анотація 1. науково-практичні основи технології молока…"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору